นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

 1. คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 2. ประโยชน์ของคุกกี้

  คุกกี้จะบอกให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 3. การใช้งานคุกกี้

  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) บนบริการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น บริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

  เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น

  นอกจากนั้น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  สำหรับประเภทคุกกี้ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

  1. คุกกี้เพื่อการให้บริการ

   คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

  2. คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

   คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ รู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอข้อมูลของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

   ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

   • ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
   • ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
   • ให้บริการ LiveChat บนเว็บไซต์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

   ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, Truehits, Hotjars, Facebook, Line, Twitter, และ AddThis.

 4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

  ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

  อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น